Verkeersprojecten

Verkeersprojecten Olof van Dongen staat voor een bedrijf dat zich bezig houdt met de verkeerseducatie op verschillende basisscholen in Brabant. Het richt zich vooral op verkeersprojecten binnen het basisonderwijs. Daarbij speelt de praktische oefening van de leerling een centrale rol. Bij elk verkeersproject zit een praktische oefening voor de leerling. Voor de leerling is dat heel belangrijk om niet alleen de theorie te behandelen, maar ook de praktijk te oefenen. Veel leerlingen doen daarom ook in groep 7 het praktisch verkeersexamen. Daarom is mijn advies neem elk jaar 1 of meerdere verkeersprojecten op uw school, zodat zij beter voorbereid zijn op het praktisch verkeersexamen. Want het verkeer is erg dynamisch en het wordt ook elk jaar steeds drukker op de wegen.

Bent u ook een BVL-school, dan werkt u met het digitale activiteitenplan. Daarom zijn deze verkeersprojecten een goede aanvulling om minimaal de bronzen ster te behalen.

NIEUW: Na het volgen van een verkeersproject is er voor de leerling een certificaat van deelname. De school kan dan aan elke leerling een certificaat geven van het verkeersproject wat de leerlingen hebben gedaan.

Voor alle groepen leerlingen van groep 1 t/m groep 8 zijn er minimaal 2 verkeersprojecten, dat is afgestemd op de doelgroep.

Welke verkeersprojecten zijn er?

  • Er zijn 8 verschillende losse verkeersprojecten voor de basisschool.
  • Nieuw is het verkeersproject: Traffic-Day. (4 of 5 verkeersprojecten op 1 hele dag).
  • Nieuw is het verkeersproject: Traffic-Week. (1 verkeersweek met verkeersprojecten voor ALLE groepen leerlingen).

De 8 verschillende losse verkeersprojecten voor de basisschool;

Verkeersproject 1. Voor groep 1 & 2 het verkeersproject: Ernie en de voertuiggeluiden in het verkeer. In dit verkeersproject worden de kinderen van groep 1 en 2 bewust gemaakt met de geluiden van de verschillende voertuigen in het verkeer. Ernie(van Sesamstraat) zal de kinderen op een speelse, maar vooral ook leerzame manier vertrouwd maken met de verschillende geluiden van voertuigen in het verkeer. Daarnaast zal Ernie de kinderen verschillende afbeeldingen laten zien van voertuigen in het verkeer. Ook het gebruik van het autostoeltje zal aan de orde komen. De les wordt eerst gegeven in het leslokaal en daarna in de speelzaal/gymzaal. Het lesplan van dit verkeersproject wordt bij de aanmelding meegestuurd.

Verkeersproject 2. Voor groep 1 & 2 het verkeersproject: Ernie en de verkeerslichten in het verkeer. In dit verkeersproject worden de kinderen van groep 1 en 2 bewust gemaakt van de verschillende soorten verkeerslichten in het verkeer. Ernie(van Sesamstraat) zal de kinderen op een speelse, maar vooral ook leerzame manier vertrouwd maken met de verschillende verkeerslichten in het verkeer. Ernie zal de voorrangsvoertuigen laten zijn en uitleg geven over de verschillende soorten voorrangsvoertuigen. Daarnaast zal Ernie de kinderen uitleg geven over een spoorwegovergang in het verkeer. En als laatste het oversteken bij het verkeerslicht. De kinderen gaan in de speelzaal of de gymzaal samen met Ernie het oversteken met een echt verkeerslicht en bij een spoorwegovergang oefenen. De les wordt eerste gegeven in het eigen leslokaal en daarna in de speelzaal/gymzaal. Het lesplan van dit verkeersproject wordt bij de aanmelding meegestuurd.

Verkeersproject 3. Voor groep 3 & 4 het verkeersproject: Broem Broem. In dit verkeersproject worden de kinderen van groep 3 en 4 bewust gemaakt met het veilig oversteken. De uitleg over de verschillende soorten 3 kleurige verkeerslichten en uitleg over de fietsverkeerslichten. Ook worden er een aantal verkeersborden op een simpele manier uitgelegd. Daarnaast leren de kinderen hoe zij veilig kunnen oversteken in een echte straat. Deze les wordt gegeven buiten op het schoolplein of op een andere plaats met voldoende ruimte. Het lesplan van dit verkeersproject wordt bij de aanmelding meegestuurd.

NIEUW Verkeersproject 4: Vanaf groep 3 het opstappen en wegfietsen en het maken van bochten met de juiste snelheid. In dit verkeersproject leren de kinderen vanaf groep 3 hoe zij veilig met de fiets kunnen opstappen en wegfietsen. Hoe gevaarlijk is het als ik niet goed kan opstappen? Hoe moet ik kijken voordat ik ga wegfietsen? Dit wordt eerst uitgelegd met een filmpje. Daarna worden de kinderen bewust gemaakt hoe zij hun snelheid moeten aanpassen bij het maken van verschillende bochten. Dit wordt eerst uitgelegd met een filmpje. In deze les wordt ook uitleg gegeven over de verschillende soorten 3 kleurige verkeerslichten en uitleg over de fietsverkeerslichten. Ook worden er een aantal verkeersborden op een simpele manier uitgelegd. Er worden 2 praktische oefeningen gedaan met de fiets. Oefening 1 is het veilig opstappen en wegrijden met de fiets. (kijkgedrag) Oefening 2 is het veilig maken van verschillende bochten met de juiste snelheid. Beide oefeningen worden gegeven buiten op het schoolplein of op een andere plaats met voldoende ruimte. Het lesplan van dit verkeersproject wordt bij de aanmelding meegestuurd.

Verkeersproject 5. Vanaf groep 4 het verkeersproject: Ik en mijn fiets. In dit verkeersproject worden de kinderen van groep 4 bewust gemaakt aan welke eisen een fiets moet voldoen. De kinderen nemen hun eigen fiets mee naar school. Zij krijgen uitleg op een simpele manier wat de eisen zijn van een fiets om op de weg te mogen gaan fietsen. In de klas wordt er uitleg gegeven wat de eisen zijn van een fiets met behulp van een werkblad. Ook leren de kinderen hoe zij links en rechts moeten afslaan en hoe zij veilig moeten fietsen op een smal pad. De les wordt eerst gegeven in het eigen leslokaal en daarna buiten op het schoolplein voor het afleggen van een parcours met het links en rechts afslaan en het fietsen op een smal pad. De leerlingen worden buiten verdeeld in 2 groepen met hun eigen fiets! Groep 1: Zij gaan het parcours afleggen met hun eigen fiets. * Kijken-hand uitsteken-bochten links en rechts maken.* Fietsen op een smal pad. Groep 2: Zij gaan samen hun EIGEN fiets controleren aan de hand van een controle-app of een checklist. Na ongeveer 10 minuten wisselen de groepen. Het lesplan van dit verkeersproject wordt bij de aanmelding meegestuurd.

Verkeersproject 6. Voor groep 5 & 6 het verkeersproject : STOP AUTO (Remproef-demonstratie met een lesauto) Het is een leerzaam project, vooral voor de leerlingen van groep 5 en 6.In deze verkeers-les STOP AUTO worden de verschillende snelheden van voertuigen vergeleken. Denk aan de verschillende snelheden van een step, fiets, bromfiets en een auto. In het verkeer hebben de leerlingen te maken met verschillende voertuigen en dus ook met verschillende snelheden van deze voertuigen. Want elk voertuig heeft een andere remweg. (Stopafstand) Wat is nu eigenlijk een stopafstand? Wat zijn de stopafstanden van verschillende voertuigen? Daarom gaan de kinderen naast de uitleg over de theorie, dit zelf ervaren met een ervaren rijinstructeur in een lesauto. (remproefdemonstratie)De leerlingen mogen zelf remmen in een lesauto aan de passagierskant. Bij dit project zijn wel 2 verkeersouders nodig of 2 personen die de leerlingen begeleidt en toezicht houdt! Denk eraan dat de school wel een straat moet afsluiten voor het uitvoeren van dit project! Je kunt dit aanvragen bij de gemeente. DE SCHOOL BLIJFT ALTIJD VERANTWOORDELIJK VOOR HET AFSLUITEN VAN DE STRAAT. De lengte van de afsluiting van de straat is ongeveer 50 meter, om het verkeersproject veilig uit te voeren. Het lesplan van dit verkeersproject wordt bij de aanmelding meegestuurd.

Verkeersproject 7. Vanaf groep 6 het verkeersproject: Het gebruik van de smartphone tijdens het fietsen. In dit verkeersproject worden de leerlingen bewust gemaakt van de gevaren van het gebruik van de smartphone tijdens het fietsen. Het gebruik van de smartphone op de fiets is een leerzame verkeers-les, vooral voor de leerlingen van groep 6/7/8. De meeste leerlingen hebben vanaf hun 10e jaar een mobiele telefoon. Vaak is dat een smartphone. Veel leerlingen gebruiken hun smartphone tijdens het fietsen. Zij zien niet het gevaar als ze hun smartphone gebruiken tijdens het fietsen, daarom worden ze in deze verkeers-les bewust gemaakt van de gevaren die ze lopen tijdens het fietsen. Een op de 5 ongelukken in het verkeer, is door het gebruik van de mobiele telefoon. Het doel van de MONO-campagne is om minder fietsers en automobilisten sociale media te laten gebruiken tijdens het rijden. Dit door te voorkomen dat berichten binnenkomen tijdens het sturen. De campagne richt zich ook op hun sociale omgeving – de mensen die deze bestuurders een bericht sturen. Vanuit de gedachte: als je weet dat iemand onderweg is, stuur dan geen berichten. De boodschap van de campagne is: rij zonder afleiding. Rij MONO, ga ongestoord onderweg. U wilt toch ook dat uw leerlingen veilig aan het verkeer deelnemen, dus vraag deze verkeersles aan. NIEUW: De campagne-vlog: ‘Promoot fietsen zonder mobieltje bij je klasgenoten’. Het lesplan van dit verkeersproject wordt bij de aanmelding meegestuurd.

Verkeersproject 8. Voor groep 7 & 8 het verkeersproject: De Dode Hoek. Het dode hoek project is een van de projecten voor het behoud van het verkeerslabel BVL.(Brabants-Veiligheids-Label) In dit verkeersproject worden de leerlingen van groep 7 en 8 bewust gemaakt van de dode hoek bij een vrachtauto (Brandweerauto). Het is een leerzaam project, vooral voor de leerlingen van groep 7 en 8. Zij gaan van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Velen gaan dan met de fiets naar school. Daar komen ze in aanraking met vele soorten voertuigen. De afstand is dan ook vaak veel verder, dan de afstand naar de basisschool. Om veilig aan het verkeer deel te nemen is het verstandig om de leerlingen in groep 7 en groep 8 te leren waar de dode hoek zit. Daarom zou dit project ook ieder schooljaar gegeven moet worden. Wij geven het dode hoek project al meer dan 12 jaar en wordt door de basisscholen met veel succes ontvangen. Wilt u ook het dode hoek project op uw school, schrijf u dan snel in. Het lesplan van dit verkeersproject wordt bij de aanmelding meegestuurd.

Wilt u meer informatie over de verschillende verkeersprojecten of een gratis offerte ontvangen of een aanvraag indienen, stuur dan een E-mail naar: verkeersprojectenolofvandongen@ziggo.nl